Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit

30 elders

Ook andere steden in Europa werken aan de invoering van een Stad 30. Grenoble, Oslo en Bilbao behalen ondertussen zeer goede resultaten met een verminderd aantal doden en zwaargekwetsten.

Graz (Oostenrijk)

Grenoble (Frankrijk)

Helsinki (Finland)

Valencia (Spanje)

Zurich (Zwitserland)

Rijsel (Frankrijk)

Bilbao (Spanje)

Als hoofdstad van Europa was Brussel één van de grote pioniersteden van de Stockholm Declaration in februari 2020. Deze intentieverklaring heeft twee grote doelstellingen: het aantal overlijdens als gevolg van verkeersongevallen met 50% terugbrengen tussen 2020 en 2030 en de snelheid in het verkeer wereldwijd beperken.

De Stockholm Declaration lezen

Een van de vele concrete acties van het "Good Move" plan

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan "Good Move" is opgesteld in samenwerking met verenigingen op het terrein, de gemeenten en burgers om te komen tot een stad die veiliger en gebruiksvriendelijker is, met een vlotter verkeer.

www.goodmove.brussels