Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit

30 elders

Bilbao (Spanje)

Bilbao hanteert sinds een vijftiental jaar een duurzame stedelijke ontwikkelingsstrategie.

In juni 2018 voerde Bilbao een beperking van de maximumsnelheid in tot 30 km/u met als ambitie deze uit te breiden tot 87% van zijn 477 km lange wegennet. Het doel was drieledig: de geluidsoverlast verminderen, de vervuiling terugdringen en de verkeersveiligheid verbeteren.

De positieve resultaten van de maatregel op de drie vlakken zette deze Baskische stad, die op de Urbanism Awards 2018 nog bekroond werd tot Europese stad van het jaar, ertoe aan om in september 2020 aan te kondigen dat ze de 30 km/u maatregel uitbreidde tot alle straten van haar 41,43 kmĀ² groot stedelijk grondgebied.

De gunstige effecten

Bilbao is daarmee de eerste stad ter wereld van meer dan 300.000 inwoners om een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur op te leggen voor 100 % van haar straten, pleinen en lanen. Dankzij begeleiding van bewoners en beroepsmensen en een pedagogische aanpak stellen de groepen die bij aanvang het meest weigerachtig stonden tegenover dit beleid, zoals taxichauffeurs, handelaars en koeriers, vandaag vast dat de verlaagde maximumsnelheid geen afbreuk doet aan de verkeersdoorstroming, in tegendeel.