Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit

30 elders

Grenoble (Frankrijk)

Op 1 januari 2016 voerden de Stad Grenoble en veertien randgemeenten een algemene snelheidsbeperking in van 30 km/u en werd 50 km/u de uitzondering. Vandaag zijn 45 van de 49 stedelijke en landelijke gemeenten van het grootstedelijk gebied rond Grenoble overgeschakeld op 30 km/u.

Deze operatie sloot aan bij een bredere dynamiek naar een "Métropole apaisée", een autoluw gebied in en rond de stad, dat voor een nieuw evenwicht moest zorgen tussen de verschillende weggebruikers en verplaatsingsmiddelen. Parallel daarmee investeerde Grenoble in Chronovélo, een nieuw structurerend fietsnetwerk met 44 km vier meter brede fietspaden.

De gunstige effecten

De resultaten van dit beleid zijn onderzocht door het studiebureau CEREMA .
Conclusies:
• Een aanzienlijke vermindering van de vastgestelde snelheid.
• Een ongevallencijfer dat verbetert in aantallen en in ernst, met de opvallende vaststelling dat voetgangers van deze ongevallen doorgaans gespaard bleven.
• 61% van de voetgangers en 70% van de fietsers zijn voorstander van de nieuwe reglementering.
• De voornaamste reden die bewoners hiervoor aanhalen, is de verhoogde veiligheid (bij 65 % van de voetgangers en 78 % van de fietsers).
• Een afname van het gemotoriseerd verkeer tussen 2016 en 2018 (- 9% voor lichte voertuigen en - 20% voor zware voertuigen).