Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit

30 elders

Rijsel (Frankrijk)

Rijsel is de onderzochte Stad 30 het dichtst bij Brussel. Nog vóór Parijs, dat deze verandering aankondigt voor 2021, heeft Rijsel beslist de toegestane maximumsnelheid te verlagen: niet meer dan 30 km/u, overal of zo goed als. Een primeur in Frankrijk voor een grootstad met meer dan 500.000 inwoners.

Het doel: de verkeersveiligheid verhogen en de stad autoluw maken om actieve mobiliteit te stimuleren. Op 19 augustus 2020 begon het stadsbestuur stelselmatig de snelheid van het verkeer in het stadscentrum te verlagen van 50 naar 30 km/u om uiteindelijk 88% van zijn wegennet in het Rijselse centrum om te vormen tot zone 30, dus enkel de grote assen niet. Een snelle en verregaande verandering dus. In oktober 2019 was de snelheid nog maar in 44% van de straten beperkt tot 30 km/u.

Het voornaamste gevolg

• Drie jaar nadat een circulatieplan de rol van de auto had teruggedrongen, was het aantal fietsers al sterk toegenomen (+55% sinds 2016 volgens een studie van het ADAV en CEREMA). Met de zone 30 hoopt Rijsel deze trend verder te versnellen. Het is voorlopig nog te vroeg om de resultaten van deze verandering te beoordelen.