Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit

30 elders

Valencia (Spanje)

Valencia had een reputatie als stad met het hoogste aantal snelheidsovertredingen in heel Spanje. In 2015 besliste de nieuw verkozen meerderheid de koe bij de horens te vatten.
Naast de uitbouw van de fietspaden, de aanleg van een fietsringweg en investeringen in het openbaar vervoer richtte Valencia een mobiliteitsforum op met meer dan 80 stakeholders van het leven in de stad.
Samen werkten zij de principes van een nieuwe mobiliteit uit voor Valencia met als centrale doelstelling: de sociale ruimte en de verblijfsfunctie terugwinnen voor de bewoners. De Stad 30 (75 % van een wegennet van 948 km lang) is een middel om de verschillende verplaatsingswijzen beter te laten samenleven.

Het symbool bij uitstek

In het kader van de campagne "La plaça es teua" kreeg de volledige heraanleg van de beroemde Plaça de l’Ajuntament in het centrum van Valencia internationale erkenning als symbool van dit nieuwe autoluwe beleid voor de stad.