Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit

30 elders

Zurich (Zwitserland)

De snelheid verminderen om de geluidsoverlast aan te pakken: voor de stad Zürich was de geluidsvervuiling de voornaamste motivering om de snelheid van het verkeer in de stad te beperken.

De eerste ervaringen met een snelheidsbeperking voor het nachtverkeer dateren van de jaren 2010-2012. In Zwitserland ligt de inversie van de 50/30-norm op het federaal niveau op tafel maar daarop heeft Zürich niet gewacht om zowel overdag als ‘s nachts een snelheidsbeperking tot 30 km/u in te voeren op 400 km wegen (op een totaal van 750 km).

De gunstige effecten

• De snelheid gemeten op de wegen waarop de beperking tot 30 km/u is ingevoerd, verminderde met 15 km/u.
• Dankzij de verminderde snelheid nam de geluidsoverlast af met 2.4 dB(A) overdag en zelfs met 4.5 dB(A) ‘s nachts, een vermindering dus met meer dan de helft voor het nachtelijk verkeer.
• Niet alleen keerde de rust terug in de stad, de 30 km/u zorgde ook voor een onmiskenbare verbetering van de verkeersveiligheid.
• Uit een volksbevraging blijkt dat de snelheidsbeperking van 30 km/u zeer goed aanvaard wordt in alle betrokken bevolkingsgroepen (ook bij handelaars en gebruikers van het openbaar vervoer). Voetgangers en fietsers zijn het meest tevreden. Heel veel bevraagde personen hebben het gevoel dat de straten stiller en veiliger zijn.