Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit

Stad 30

De essentie

De essentie van de Stad 30

Vanaf 1 januari 2021 wordt 30 km/u de algemene regel in de Brusselse straten, behalve op enkele grote assen waar de maximumsnelheid 50 of 70 km/u bedraagt. In woonerven is de snelheid beperkt tot 20 km/u.

Hoe weet je hoe snel je mag rijden?

De algemene regel: 30 km/u.

Foto van het verkeersbord Bebouwde kom. Vanaf dit bord is de toegestane snelheid 30 km per uur, op enkele uitzonderingen na. Foto van een verkeersbord dat informeert dat de standaardsnelheid 30 km per uur bedraagt tenzij een ander verkeersbord iets anders aangeeft

De uitzonderingen: 20, 50 of 70 km/u.

Foto van 2 verkeersborden die de maximale snelheid van 50 of 70 km per uur aangeven. Foto van de 2 verkeersborden die aangeven waar een woonerf begint en eindigt. De maximumsnelheid bedraagt 20 km per uur. Bij het verlaten van de woonerf is de standaardsnelheid terug van toepassing (30 km per u)

De interactieve kaart

Bekijk de toegestane snelheid vanaf 1 januari 2021 op deze kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Moet iedereen dan 30 km/u rijden?

Dat zegt de wegcode. Iedereen moet zich aan de snelheidsbeperking houden. Auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, motoren, bromfietsen, bussen, fietsen, steps…

Zelfs op afgescheiden fietspaden en eigen beddingen van het openbaar vervoer.
De enige uitzonderingen zijn:

• De trams, die zich niet aan de wegcode hoeven te houden.
• Hulpdiensten en prioritaire voertuigen bij het vervullen van hun spoedopdracht.
• Sneeuwruimers.

Controles

Het doel van Stad 30: levens redden in het verkeer!

Het is niet de bedoeling om het aantal boetes op te drijven of "iedereen te flitsen”, maar om de weggebruikers aan te zetten spontaan 30 km/u te rijden.

De politie voert vanaf 1 januari 2021 controles uit. Er zullen sancties worden opgelegd zoals voor elke overtreding van de wegcode.

Het aantal vaste snelheidscamera’s (vandaag staan er 90 op gewestwegen) wordt binnen 3 jaar opgevoerd tot ongeveer 150, zowel op gewestwegen als op het gemeentelijk wegennet.

Het geld van de boetes wordt doorgestort aan het Gewestelijk Fonds voor Verkeersveiligheid met het oog op sensibiliseringsacties, de beveiliging van infrastructuur voor de verschillende weggebruikers, de aankoop van toestellen voor snelheidscontroles.