Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit

Waarom?

De voordelen

De voordelen van de Stad 30

Voor meer verkeersveiligheid en minder zware ongevallen. Een betere levenskwaliteit voor iedereen. Een autoluwe stad

De Stad 30 betekent potentieel minder verkeersongevallen met al hun dramatische gevolgen. Jaarlijks komen in Brussel 50 mensen om het leven of raken ernstig gewond door ongevallen als gevolg van overdreven snelheid. De Stad 30 is ook een betere gezondheid en minder lawaai. De Stad 30 zorgt voor een beter samenleven van de verschillende weggebruikers: bij 30 km/u verplaatsen voetgangers, personen met een beperkte mobiliteit, fietsers, autobestuurders ... zich in alle veiligheid.

Meer verkeersveiligheid - Een kleinere remafstand.
Hoe hoger de snelheid, hoe langer de remafstand. Zelfs bij een botsing blijven de gevolgen van het ongeval beperkt.

Illustratie die aangeeft dat de reactietijd bij 30 km per uur 8 meter is en de remafstand 5 meter. Bij 30 km per uur heb je dus in totaal een afstand van 13 meter nodig op te stoppen.
Illustratie die aangeeft dat de reactietijd bij 50 km per uur 14 meter is en de remafstand 13 meter. Bij 50 km per uur heb je dus in totaal een afstand van 27 meter nodig op te stoppen.

Meer verkeersveiligheid - Een beter gezichtsveld.
Bij 30 km/u vergroot het gezichtsveld. De bestuurder ziet overstekende voetgangers, fietsers en andere voertuigen beter

Meer verkeersveiligheid - Minder zware ongevallen voor iedereen!

lagere snelheid leidt tot minder verkeersongevallen. De gevolgen zijn ook minder zwaar als je minder snel rijdt. Bestuurders kunnen beter reageren op onverwachte verkeerssituaties.

Het risico op overlijden voor voetgangers is 5 keer hoger bij 50 km/u dan bij 30 km/u. In de auto bedraagt het risico (voor bestuurders en passagiers) om gedood of ernstig gewond te raken 15% bij 30 km/u en 45% bij 50 km/u.

Illustratie die aangeeft dat de kans op overlijden bij een botsing aan 70 km per uur even groot is als die van een val van de zesde verdieping. Bij 50 km per uur is dat gelijk aan een val van de derde verdieping. Bij 30 km per uur is dat gelijk aan een val van de eerste verdieping.

Een betere gezondheid en een beter leefmilieu - Minder geluidshinder

Door de snelheid terug te brengen van 50 naar 30 km/u halveert de geluidshinder door wegverkeer. Tussen 2,5 en 3,9 dB(A) afhankelijk van het wegoppervlak.

Illustratie die aangeeft dat er bij 30 km per uur 3dB(A) minder is dan bij 50 km per uur.